Kontakt z nami

O akcji Stop Zakłuciom
Napisz do nas


Corocznie w Europie dochodzi do ponad 1 miliona zakłuć igłami i innymi ostrymi narzędziami wśród pracowników opieki zdrowotnej. Aż 75 proc. zranień powstaje podczas czynności związanych z opieką nad pacjentem.

Około 80 proc. przypadkowo zakłutych osób nikomu tego nie zgłasza.