Partnerzy akcji

"Stop Zakłuciom"

O akcji Stop Zakłuciom
Partnerzy akcji "Stop Zakłuciom"

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych


Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym z HCV "Prometeusze"


Fundacja Gwiazda Nadziei


Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych


Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i intensywnej Opieki


Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy


Corocznie w Europie dochodzi do ponad 1 miliona zakłuć igłami i innymi ostrymi narzędziami wśród pracowników opieki zdrowotnej. Aż 75 proc. zranień powstaje podczas czynności związanych z opieką nad pacjentem.

Około 80 proc. przypadkowo zakłutych osób nikomu tego nie zgłasza.