Przyczyny

Przyczyny
Generalnie do zakłuć igłami (NSI) dochodzi wskutek prostych i dających się wyeliminować błędów w zakresie postępowania z ostrymi wyrobami medycznymi.1, 4
Zgodnie z wynikami badań EPINet, do 60% raportowanych przypadków NSI dochodzi już po zakończeniu procedury klinicznej. Wypadki te zachodzą przed lub w trakcie usuwania odpadów (patrz rysunek 4).11
Badania wskazują wzrost ryzyka zranień w przypadku pośpiesznych, nerwowych, zakłóconych i ponawianych prób zakończenia procedury. Dodatkowe czynniki mające niekorzystny wpływ na bezpieczne postępowanie to zmęczenie pracowników służby zdrowia, niechęć do współpracy ze strony pacjentów lub redukcja personelu.12 Rysunek 4: Kiedy dochodzi do NSI Rysunek 4: Kiedy dochodzi do NSI
Do największej liczby ekspozycji dochodzi na sali pacjenta, a następnie na sali operacyjnej i na oddziale ratunkowym (patrz rysunek 5). 13 Rysunek 5: Obszary w ramach ośrodków świadczących usługi opieki zdrowotnej, na których najczęściej dochodzi do zakłuć I zranień ostrymi przedmiotami. Rysunek 5: Obszary w ramach ośrodków świadczących usługi opieki zdrowotnej, na których najczęściej dochodzi do zakłuć I zranień ostrymi przedmiotami.
Przyczyny Ostrych Zranień
Ośrodek Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) podsumowuje najpowszechniejsze przyczyny: 1, 4
 • Brak wyposażenia ochronnego dla personelu, brak produktów bezpiecznych i pojemników do usuwania niebezpiecznych odpadów
 • Brak procedur dot. raportowania zranień ostrymi przedmiotami
 • Brak świadomości w zakresie ryzyka zawodowego
 • Niewystarczająco przeszkolony personel
 • Ograniczony dostęp do pojemników na niebezpieczne odpady
 • Redukcja personelu
 • Ponowne zakładanie osłon na igły po ich użyciu
 • Przekazywanie ostrych narzędzi z ręki do ręki na sali operacyjnej
 • Niewłaściwe wykorzystywanie pojemników na niebezpieczne odpady – niebezpieczne odpady nie trafiają do pojemników zaraz po ich użyciu
 • Nieprzewidziane incydenty medyczne
 • Nieprzewidywalne reakcje ze strony pacjentów